Μια Συνηγορία υπέρ της Κας Μπλαβάτσκυ

Το κείμενο που δημοσιεύεται, είναι επιστολή του Δρ. Ηλία Χρυσοχοϊδη προς το "Βήμα της Κυριακής" της 22/2/1998 και είναι μετάφραση από την Αγγλική.

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.