Βιβλία & Εργασίες online

Η Ανθρώπινη Εξέλιξη στη Μυστική Δοξασία

 Το κείμενο που ακολουθεί είναι βασισμένο σε σημειώσεις από μια ομιλία η οποία δόθηκε στα γραφεία του United Lodge of Theosophists του Λονδίνου.

  Κατεβάστε το άρθρο εδώ

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.