Η Ανθρώπινη Εξέλιξη στη Μυστική Δοξασία

Το κείμενο που ακολουθεί είναι βασισμένο σε σημειώσεις από μια ομιλία
η οποία δόθηκε στα γραφεία του United Lodge of Theosophists του Λονδίνου.

Δείτε PDF

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.