Οι Διδάσκαλοι της Σοφίας

Στη διάρκεια της αιώνιας εξέλιξης, μέσα από τις διαδοχικές εμφανίσεις και αποσύρσεις του εκδηλωμένου σύμπαντος, υπάρχουν Όντα που πετυχαίνουν την υπέρβαση της υλικής αντικειμενικότητας και κατακτούν τη θεία αυτοσυνειδητότητα. Τα Όντα αυτά, που προηγούνται της δικής μας αντίληψης και συνειδητότητας, αποτελούν την Πνευματική Ιεραρχία και λέγονται Μαχάτμα και Διδάσκαλοι της Σοφίας.

Μαχάτμα είναι το Μεγάλο Πνεύμα. Είναι το εξυψωμένο Ον που έχοντας κυριαρχήσει την κατώτερη φύση του, κατέχει τη γνώση και τη δύναμη που αντιστοιχεί στο στάδιο της πνευματικής του εξέλιξης. Είναι το Ον που ακολουθώντας την ατραπό της Απάρνησης, ανέβηκε την Κλίμακα της Εξέλιξης και  λυτρώθηκε από την επαναγέννηση. Είναι Ον πολύ εξελιγμένο πνευματικά, ελέγχει τις δυνάμεις της Φύσης μέσω των ατομικών του δυνάμεων, που ανέπτυξε με δικές του προσπάθειες στη διάρκεια του κοντινού ή του απώτερου παρελθόντος.

Η επιρροή των Πνευματικών Διδασκάλων είναι πάντοτε ευεργετική, ειρηνική, ευγενική. Καλλιεργούν την αδελφότητα, την πρόοδο, την αγάπη, την έμπνευση, το κουράγιο για υπηρεσία και την έφεση για πνευματικότητα.

Από συμπόνοια, οι Μαχάτμα, απαρνούνται περιοχές πνευματικότητας και υψίστου κάλλους και παραμένουν στην περιοχή των σκοτεινών μορφών για να βοηθήσουν τη νοητική και πνευματική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Πρόκειται για τους Εκπαιδευτές της νηπιακής σε εξέλιξη ανθρωπότητας, οι οποίοι μας θεωρούν νεώτερα αδέλφια τους. Είτε μέσω φυσικών σωμάτων είτε μέσω απεσταλμένων τους, εμφανίζουν στην ανθρωπότητα οτιδήποτε έχει σχέση με την πνευματική της πρόοδο, όπως θρησκεία, φιλοσοφία, εσωτερική διδασκαλία, μύηση, επιστήμη, τέχνη, πολιτισμό και μυστική παράδοση.

Λέγεται ότι αναζητώντας έναν κατάλληλο εκπρόσωπο για να εκφράσει μια όψη της Αιώνιας Σοφίας, οι Διδάσκαλοι εξέλεξαν την  Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, η οποία με τη δική τους καθοδήγηση και τον προσωπικό της σχεδιασμό, εμφάνισε και διέδοσε το Θεοσοφικό Κίνημα. Αυτή η εμπνευσμένη και ικανότατη γυναίκα, Ρωσικής καταγωγής,  θεωρήθηκε από τους Μαχάτμα, ως η πλεον κατάλληλη  να μεταφέρει από την Ανατολή στη Δύση του περασμένου αιώνα την απόκρυφη σοφία.

 

 περισσότερα

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.