Ατλαντίδα, Ανάδυση και Καταβύθιση

Επιλογές από τη Μυστική Δοξασία της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ,
µια εργασία του Χρήστου Μπαρτζώκα, έκδοση 2006

78 σελίδες, ISBN 960-88228-5-8

Περιεχόµενα

- Προϊστορική Τοπολογία - Εσωτερική Χρονολόγηση
- Οι Τιτάνες και οι Κύκλωπες - Μετά τον χωρισµό των φύλων
- Η Καµπή του Μεγάλου Κύκλου - Ο Προµηθέας
- Η Πτώση των Αγγέλων
- Διακεκριµένοι Ατλάντιοι ανάβουν ακόµα το Προµηθεϊκό Πυρ
- Η Ατλαντίδα ήταν η χώρα των γιγάντων - Ο εκφυλισµός­
- Γεωλογική Χρονολογική Κλίµακα - Πίνακας
- Χρονολόγιο της Ρίζας-Φυλής.

8eb7f7ca43

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.