Θεμελιώδεις Αρχές της Εσωτερικής Φιλοσοφίας

Ιάνθη Χόσκινς

έκδοση 1997, Κέντρο Μεταφυσικής Ενημέρωσης

80 σελίδες, ISBN: 960-85768-3-0

Περιεχόμενα

Πρόλογος – Ένας Θεμελιώδης Νόμος – Τέσσερεις Βασικές Ιδέες – Τρεις Θεμελιώδεις Προτάσεις – Έξι Αριθμημένα Θέματα – Πέντε αποδεκτά Αξιώματα – Τρεις καινούριες Προτάσεις – Η Μυστική Δοξασία – Η Αποκαλυμμένη Ίσις.

 

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.