Εισαγωγή στη Θεοσοφική Διδασκαλία

Εργασία της Εµογένης Σίµσον,
µετάφραση στην Ελληνική, έκδοση 2000, Κέντρο Μεταφυσικής Ενημέρωσης

164 σελίδες,  ISBN: 960-85768-6-510

Περιεχόµενα

Πρόλογος - Τί είναι η Θεοσοφία - Το Σχέδιο και ο Σκοπός της Ζωής - Ο άνθρωπος και τα σώµατά του - Η ζωή µετά τον θάνατο - Μετενσάρκωση - Κάρµα - Η Μονάδα και το Εγώ - Παγκόσµια Αδελφότητα - Η Δύναµη της Σκέψης - Το πρόβληµα του Κακού - Η Ανατολή και η Δύση των Πολιτισµών - Η Αρχαία Σοφία στον σύγχρονο κόσµο.

 

 

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.