Ο Ωκεανός της Θεοσοφίας

Του Ουίλλιαµ Τζατζ, µετάφραση, έκδοση 2006

188 σελίδες, ISBN 960-88228-4-X

Περιεχόµενα

Θεοσοφία και Διδάσκαλοι - Γενικές Αρχές - Η Γήινη Άλυσος - Η Επταδική Σύσταση του Ανθρώπου - Σώµα και Αστρικό Σώµα - Κάµα-επιθυµία­Μάνας - Για τη Μετενσάρκωση - Συνέχεια πάνω στη Μετενσάρκωση ­Εmχειρήµατα που υποστηρίζουν τη Μετενσάρκωση - Κάρµα - Κάµα-λόκα ­Ντεβαχάν - Κύκλοι - Η Διαφοροποίηση των Ειδών, Ελλείποντες Κρίκοι - Φυσικοί Νόµοι, Δυνάµεις και Φαινόµενα - Ψυχικά Φαινόµενα και Πνευµατισµός.

 

© blavatsky.gr 
Επιτρέπεται η αντιγραφή αποσπασμάτων υπό τον όρο ότι δεν γίνονται αλλαγές, δεν προστίθενται λέξεις ή εικόνες και ότι η πηγή αναγράφεται πλήρως και σωστά.